De leerkrachten van groep 3/4 zijn Karin Swart en Gea Romar.  

Op maandag, dinsdag en woensdag staat juf Karin voor de klas en op donderdag en vrijdag staat juf Gea voor de groep.  

Er zitten 21 leerlingen in onze groep. We gaan er samen een heel gezellig schooljaar van maken! De eerste weken van het schooljaar staan vooral in het teken van elkaar leren kennen, groepsvorming en afspraken maken. Het hele jaar door gebruiken we Kwink voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.  

In groep 3 leren de kinderen lezen en spellen door middel van de vernieuwde methode van Veilig Leren Lezen, de Kim-versie. In de tweede helft van het schooljaar komt hier ook begrijpend lezen bij.  

Wanneer de kinderen een nieuwe letter hebben geleerd, gaan ze deze ook meteen leren schrijven. Ook oefenen we het schrijven van de cijfers.  

Groep 4 blijft veel oefenen met verbonden schrift en leert al de hoofdletters schrijven.

Voor rekenen gebruiken we de methode Reken Zeker. Groep 4 gebruikt hiernaast ook Snappet. Dit vinden ze geweldig!  

Eén keer per week gymmen we in de grote gymzaal in de Muiter. De ene week doen we een spelles, de andere week een les met toestellen.  

We leren ook heel veel nieuwe woorden door middel van de methode Logo3000.  

Naast al het harde werken, is er gelukkig nog genoeg tijd om lekker creatief bezig te zijn; knutselen, tekenen, zingen. En ook wordt er nog heerlijk gespeeld in groep 3/4.