Er is een aantal praktische zaken waar we de hulp van ouders inroepen: Hulp bij gymlessen, handvaardigheid of lezen met kinderen. 

Verder is het mogelijk om als ouder plaats te nemen in de oudercommissie en Medezeggenschapsraad. Over deze onderwerpen kunt u meer informatie lezen op de desbetreffende webpagina.