Sinds vrijdag 9 maart zijn de leerlingen van groep 7 en 6 begonnen met het rekenen op de tablets. Het programma waar zij mee werken heet Snappet. Het mooie aan werken met Snappet, is dat de kinderen geheel op hun eigen niveau kunnen werken. De tablet leert hoe de kinderen rekenen en past daar de opdrachten op aan. Iedere leerling wordt op deze manier uitgedaagd om net dat stapje verder te gaan. Veel kinderen zijn er al onwijs handig mee. Toen groep 7A vrijdag moest stoppen met de rekenles omdat het pauze was, vonden veel kinderen dat jammer. Maandagochtend hadden zij meteen weer zin in school. Nou ja, zin om te rekenen op de tablets!