Op dinsdagavond 9 oktober vindt de Algemene Ouderavond plaats. De start van de avond is
om 19.30 uur. Deze avond zijn leden van de Medezeggenschapsraad, de Oudercommissie en
het team aanwezig om u te informeren over datgene wat er dit jaar staat te gebeuren. Zowel
op onderwijsgebied als op financieel gebied krijgt u informatie. Wij heten u van harte
welkom.