Op onze school sluiten wij jaarlijks de Kinderboekenweek af met een kleedjesmarkt. De kinderen kunnen hier hun boeken verkopen en ook kopen. Dit jaar is groep 8 een actie gestart om het rampgebied in Sulawesi te helpen. Zij hebben koekjes en drinken verkocht,  opgetreden en flessen ingezameld tijdens deze kleedjesmarkt. Samen hebben we een bedrag van €275 opgehaald. Wij zijn hier zeer trots op en bedanken iedereen die hieraan heeft meegeholpen.!