De Missie en Visie van Het Koggeschip

Missie: waar staan we voor:

Kindgericht, kansrijk, koersvast.

Wij staan voor kindgericht onderwijs.
We bieden de kinderen een veilige omgeving, waarin we ze leren zelfstandig te zijn en verantwoorde keuzes te maken. Kinderen krijgen de ruimte te ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen.

Onze school is kansrijk. We zijn op de toekomst gericht en leren kinderen wat ze nodig hebben om als volwaardig wereldburger te gaan functioneren. We hebben hoge verwachtingen van kinderen en geven kwalitatief goed onderwijs. We halen eruit wat er in zit en sluiten met ons aanbod aan op hun mogelijkheden. Daarmee geven we de kinderen optimale kansen in het vervolgonderwijs.

Wij zijn koersvast.
Wij zijn een protestants christelijke school, die belang hecht aan de inspirerende waarden die de bijbel ons leert. De koers die wij hierin varen is: We vertellen het verhaal van God en de mensen en de verhalen die laten zien hoe Jezus ons voorleefde. Vanuit die bron leren wij onze leerlingen respect voor en betrokkenheid op elkaar, het accepteren van elkaars verschillen en die waarderen, verantwoordelijkheid voor eigen daden en omzien naar de wereld om ons heen.

Visie: waar gaan we voor:

Pedagogisch klimaat

 • In ons pedagogisch klimaat accepteren wij elkaar, houden we ons aan duidelijke afspraken en regels, en daardoor voelen we ons veilig en gaan we met plezier naar school.
 • Als team hebben wij aandacht voor, interesse in en stralen wij positiviteit uit naar leerlingen, ouders en elkaar

Didaktisch handelen

 • In ons leren stellen wij duidelijke doelen, rekening houdend met verschillende leerstijlen en verschillende leerniveaus. Dat vergroot de betrokkenheid en het plezier bij leerlingen, ouders en leerkrachten. Wij werken met het directe instructiemodel en werken op drie niveaus.
 • In ons samenwerken zijn we verantwoordelijk voor het bereiken van doelen. We informeren elkaar d.m.v. een open, onbevooroordeelde en eerlijke communicatie.

Leerlingenondersteuning

 • Wij bieden iedere leerling passend onderwijs, zolang dat binnen onze mogelijkheden ligt.
 • Wij werken continu aan het verbeteren van onze mogelijkheden.
 • Zo nodig begeleiden wij leerlingen naar een passend alternatief.

Aanbod

 • In ons aanbod zijn wij gericht op het realiseren van de kerndoelen.
 • In ons aanbod zijn we gericht op het zelfstandig en verantwoordelijk maken van leerlingen.
 • Ons aanbod is toekomstgericht.
 • Wij vinden het van belang dat we onze leerlingen op elkaar betrokken, maatschappelijk vaardig en sociaal competent maken.

Opbrengsten

 • We stellen hoge verwachtingen aan onze leerlingen en gaan er vanuit dat we daarmee voor onze leerlingen de meest optimale opbrengsten genereren. Deze liggen in ieder geval op het niveau van de gemiddelde school.

Kwaliteitszorg

 • Wij analyseren en evalueren regelmatig de kwaliteit van ons onderwijs. Dat doen wij zowel intern als met ouders en leerlingen.
 • Wij zien ouders als pedagogische partners die vanuit hun eigen rol bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs aan hun eigen kinderen.