Op onze school sluiten wij jaarlijks de Kinderboekenweek af met een kleedjesmarkt. De kinderen kunnen hier hun boeken verkopen en ook kopen. Dit jaar is groep 8 een actie gestart om het rampgebied in Sulawesi te helpen. Zij hebben koekjes en drinken verkocht,  opgetreden en flessen ingezameld tijdens deze kleedjesmarkt. Samen hebben we een bedrag van €275 opgehaald. Wij zijn hier zeer trots op en bedanken iedereen die hieraan heeft meegeholpen.!

Op dinsdagavond 9 oktober vindt de Algemene Ouderavond plaats. De start van de avond is
om 19.30 uur. Deze avond zijn leden van de Medezeggenschapsraad, de Oudercommissie en
het team aanwezig om u te informeren over datgene wat er dit jaar staat te gebeuren. Zowel
op onderwijsgebied als op financieel gebied krijgt u informatie. Wij heten u van harte
welkom.

Woensdagavond 26 september is de kennismakingsavond voor de groepen 1 t/m 7. U bent, samen met uw kind(eren), van 18.30 tot 19.00 uur van harte welkom. In de klassen liggen boeken, schriften en andere materialen klaar waar uw kind dit jaar mee zal gaan werken. Uw kind zal hier van alles over kunnen vertellen. Ook is er de mogelijkheid om vragen te stellen aan de leerkracht. Voor de ouders staat koffie en thee klaar, voor de leerlingen limonade. Groep 8 heeft deze avond van 20.00 tot 21.00 uur een aparte bijeenkomst.