Sinds vrijdag 9 maart zijn de leerlingen van groep 7 en 6 begonnen met het rekenen op de tablets. Het programma waar zij mee werken heet Snappet. Het mooie aan werken met Snappet, is dat de kinderen geheel op hun eigen niveau kunnen werken. De tablet leert hoe de kinderen rekenen en past daar de opdrachten op aan. Iedere leerling wordt op deze manier uitgedaagd om net dat stapje verder te gaan. Veel kinderen zijn er al onwijs handig mee. Toen groep 7A vrijdag moest stoppen met de rekenles omdat het pauze was, vonden veel kinderen dat jammer. Maandagochtend hadden zij meteen weer zin in school. Nou ja, zin om te rekenen op de tablets!

Na de voorjaarsvakantie worden de groente- en fruitdagen vastgesteld op maandag, woensdag en vrijdag. Op deze dagen mogen de kinderen alleen een stukje fruit of groente meenemen en natuurlijk een beker of pakje met drinken. Op de overige dagen (dinsdag en donderdag) mogen de kinderen een gezond koekje meenemen, zoals een fruitreep, rijstwafel o.i.d. Grote gevulde koeken of glacé-koeken of andere koeken die hierop lijken zijn uit den boze. Ten eerste zijn ze vaak veel te groot en zeker niet gezond. Wij zijn van mening dat we op deze manier bijdrage aan een stukje gezondheid voor de kinderen en vragen daarbij uw medewerking. 

De thee stond klaar, de ontbijtkoeken waren gesneden en de gastlezers waren er klaar voor: woensdag 24 januari deden wij mee aan het Nationaal Voorleesontbijt. In de groepen 1/2 en 3 werd voorgelezen uit het themaprentenboek ‘Ssst, de tijger slaapt.’  In de andere groepen mocht een boek naar keuze voorgelezen worden. Wij willen alle gastlezers heel hartelijk bedanken!

Maandagavond 30 oktober vindt om 19.30 uur de Algemene ouderavond plaats. 

Deze avond zal bekend worden gemaakt wie de open plek binnen de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad gaat innemen. 

U bent allen van harte welkom! 

Per 1 augustus is Beppie Keijzer de nieuwe directeur van het Koggeschip. Zij zal de komende weken al regelmatig op school aanwezig zijn om ingewerkt te worden. Ook wordt ons team na de zomervakantie versterkt door Hermien Bakker. Zij vervangt Thamar Brand-Barhorst als intern begeleider. Uiteraard zal Thamar haar werkzaamheden zorgvuldig aan Hermien overdragen.